mahremiyet

1. Bir bakışta veri koruma

Genel bilgiler

Aşağıdaki notlar, bu web sitesini ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinize ne olduğuna dair basit bir genel bakış sunmaktadır. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz tüm verilerdir. Veri koruma konusuna ilişkin detaylı bilgi, bu metin altında listelenen veri koruma beyanımızda bulunabilir.

Bu web sitesinde veri toplama

Bu web sitesindeki verilerin toplanmasından kim sorumludur?

Bu web sitesinde veri işleme, web sitesi operatörü tarafından gerçekleştirilir. İletişim bilgilerini bu veri koruma beyanının "Sorumlu kuruluş hakkında bildirim" bölümünde bulabilirsiniz.

Verilerinizi nasıl topluyoruz?

Bir yandan, bize ilettiğinizde verileriniz toplanır. Bu z olabilir. B. bir iletişim formuna girdiğiniz veriler olmalıdır.

Diğer veriler, web sitesini ziyaret ettiğinizde BT sistemlerimiz tarafından otomatik olarak veya sizin izninizle toplanır. Bunlar çoğunlukla teknik verilerdir (örn. B. İnternet tarayıcısı, işletim sistemi veya sayfa görüntüleme zamanı). Bu veriler, bu web sitesine girer girmez otomatik olarak toplanır.

Verilerinizi ne için kullanıyoruz?

Verilerin bir kısmı, web sitesinin hatasız sunulmasını sağlamak için toplanır. Diğer veriler, kullanıcı davranışınızı analiz etmek için kullanılabilir.

Verilerinizle ilgili hangi haklara sahipsiniz?

Saklanan kişisel verilerinizin kaynağı, alıcısı ve amacı hakkında istediğiniz zaman ücretsiz olarak bilgi alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca bu verilerin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme hakkına da sahipsiniz. Veri işlemeye onay verdiyseniz, bu onayı gelecekte istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Ayrıca, belirli koşullar altında, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkınız da bulunmaktadır. Yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkınız da vardır.

Veri koruma konusunda başka sorularınız varsa, istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Analiz araçları ve üçüncü taraf araçları

Bu web sitesini ziyaret ettiğinizde gezinme davranışınız istatistiksel olarak değerlendirilebilir. Bu, esas olarak sözde analiz programları ile yapılır.

Bu analiz programlarına ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıdaki veri koruma beyanında bulunabilir.

2. Web Sitesi Tasarımı ve Barındırma

Stajyer Ev Sahipliği

Bu web sitesi bir iç hizmet sağlayıcı tarafından barındırılmaktadır. Bu web sitesinde toplanan kişisel veriler barındırıcının sunucularında saklanır. Bu, IP adreslerini, iletişim taleplerini, meta ve iletişim verilerini, sözleşme verilerini, iletişim bilgilerini, adları, web sitesi erişimlerini ve bir web sitesi aracılığıyla oluşturulan diğer verileri içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir.

Ev sahibi, potansiyel ve mevcut müşterilerimizle olan sözleşmeyi yerine getirmek amacıyla kullanılır (Art. 6 Abs. 1 litre b GDPR) ve çevrimiçi teklifimizin profesyonel bir sağlayıcı tarafından güvenli, hızlı ve verimli bir şekilde sağlanması yararına (Art. 6 Abs. 1 litre f DSGVO). Karşılık gelen bir onay talep edildiyse, işleme münhasıran Sanat temelinde gerçekleşir. 6 Abs. 1 litre bir DSGVO ve § 25 para. 1 TTDSG, çerezlerin saklanmasına veya kullanıcının uç cihazındaki bilgilere (örn. B. cihaz parmak izi) TTDSG anlamında. Rıza herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Ev sahibimiz, verilerinizi yalnızca performans yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli olduğu ölçüde işleyecek ve bu verilerle ilgili talimatlarımızı izleyecektir.

Aşağıdaki web barındırma tasarımcısını kullanıyoruz: Jatheepan Ramanathan, E-posta: jadibooking@gmail.com, Instagram: @official.jadi, Tel. 076 263 65 77

3. Genel notlar ve zorunlu bilgiler

Gizlilik

Bu sayfaların operatörleri, kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye almaktadır. 4/16 kişisel verilerinizi gizli ve yasal veri koruma düzenlemelerine ve bu gizlilik politikasına uygun olarak ele alıyoruz.

Bu web sitesini kullanırsanız, çeşitli kişisel veriler toplanacaktır. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz verilerdir. Bu veri koruma beyanı, hangi verileri topladığımızı ve bunları ne için kullandığımızı açıklar. Ayrıca bunun nasıl ve ne amaçla gerçekleştiğini de açıklıyor.

İnternet üzerinden veri iletiminin (örn. B. e-posta ile iletişim kurarken) güvenlik açıkları olabilir. Verilerin üçüncü şahısların erişimine karşı tam olarak korunması mümkün değildir.

Sorumlu organ hakkında not

Bu web sitesinde veri işlemeden sorumlu kurum:

Vivita AG,

Lerzenstraße 11gr

8953 Dietikon ·

Telefon: +41 41 511 22 51

E-posta: vivitainfo@gmail.com

Sorumlu kuruluş, kişisel verilerin (örn. B. adlar, e-posta adresleri vb.) karar verir.

Speicherdauer

Bu veri koruma beyanında belirli bir saklama süresi belirtilmedikçe, kişisel verileriniz, veri işleme amacı ortadan kalkana kadar bizimle kalacaktır. Silme için meşru bir talepte bulunursanız veya veri işleme izninizi iptal ederseniz, kişisel verilerinizi saklamak için yasal olarak izin verilen başka nedenlerimiz olmadığı sürece verileriniz silinecektir (örn. B. vergi veya ticari saklama süreleri); ikinci durumda, bu nedenler ortadan kalktığında veriler silinecektir.

Bu web sitesindeki veri işlemenin yasal dayanağı hakkında genel bilgiler

Veri işlemeye izin verdiyseniz, kişisel verilerinizi Sanat temelinde işleriz. 6 Abs. 1 litre bir GDPR veya Sanat. 9 Abs. 2 litre Madde uyarınca özel veri kategorileri varsa, bir GDPR. 9 Abs. 1 GDPR işlenir. Kişisel verilerin üçüncü ülkelere aktarılmasına yönelik açık rıza durumunda, veri işleme de Sanat'a dayanmaktadır. 49 Abs. 1 litre DSGVO'ya. Tanımlama bilgilerinin saklanmasına veya uç cihazınızdaki bilgilere erişime izin verirseniz (örn. B. cihaz parmak izi yoluyla), veri işleme ayrıca § 25 para. 1 TTDSG. Rıza herhangi bir zamanda iptal edilebilir. Verilerinizin sözleşmenin yerine getirilmesi veya sözleşme öncesi önlemlerin alınması için gerekli olması durumunda, verilerinizi Sanat temelinde işleriz. 6 Abs. 1 litre b DSGVO. Ayrıca, verilerinizi, Sanat temelinde yasal bir yükümlülüğü yerine getirmeleri gerektiğinde işleriz. 6 Abs. 1 litre c DSGVO. Veri işleme, Art'a göre meşru menfaatimize de dayanabilir. 6 Abs. 1 litre GDPR. Bu veri koruma beyanının aşağıdaki paragrafları, her bir durumda ilgili yasal dayanaklar hakkında bilgi sağlar.

ABD ve diğer üçüncü ülkelere veri aktarımı hakkında not

Diğer şeylerin yanı sıra, veri koruma yasası kapsamında güvenli olmayan ABD veya diğer üçüncü ülkelerde bulunan şirketlerin araçlarını kullanıyoruz. Bu araçların aktif olması durumunda kişisel verileriniz bu üçüncü ülkelere aktarılabilir ve orada işlenebilir. Bu ülkelerde AB ile karşılaştırılabilecek hiçbir veri koruma seviyesinin garanti edilemeyeceğini belirtmek isteriz. Örneğin, ABD şirketleri, ilgili kişi olarak siz buna karşı yasal işlem başlatmadan, kişisel verileri güvenlik yetkililerine vermekle yükümlüdür. Bu nedenle, ABD makamlarının (örn. B. gizli servisler) izleme amaçları için verilerinizi ABD sunucularında işler, değerlendirir ve kalıcı olarak depolar. Bu işleme faaliyetleri üzerinde hiçbir etkimiz yoktur.

Veri işleme izninizin iptali

Birçok veri işleme işlemi yalnızca sizin açık rızanızla mümkündür. Halihazırda vermiş olduğunuz onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. İptal işlemine kadar gerçekleşen veri işlemenin yasallığı, iptal işleminden etkilenmez.

Özel durumlarda veri toplamaya itiraz etme ve reklamı yönlendirme hakkı (Md. 21 DSGVO)

VERİLERİN İŞLENMESİ ART. 6 ABS. 1 LİT. E VEYA F GDPR, KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE İSTEDİĞİNİZ ZAMAN ÖZEL DURUMUNUZDAN KAYNAKLANAN NEDENLERLE İTİRAZ HAKKINIZ VARDIR; BU HÜKÜMLERE DAYALI PROFİL OLUŞTURMA İÇİN DE GEÇERLİDİR. BİR İŞLEMENİN ESAS OLDUĞU İLGİLİ YASAL DAYANAK, BU VERİ GİZLİLİĞİ POLİTİKASINDA BULUNABİLİR. İTİRAZ ETTİKTEN SONRA, SANAT HUKUKUNA GÖRE ÇIKARLARINIZ, HAKLARINIZ VE ÖZGÜRLÜĞÜNÜZE İTİRAZLARINIZI GEÇERSİZ İŞLEME İÇİN KAPSAMLI SEBEPLERİ İSPATLAMADIKTAN SONRA İLGİLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEMEYECEĞİZ. 21 ABS. 1 GDPR). KİŞİSEL VERİLERİNİZİN DOĞRUDAN REKLAM AMAÇLI İŞLENMESİ DURUMUNDA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN BU TÜR REKLAM AMAÇLARIYLA İŞLENMESİNE HER ZAMAN İTİRAZ ETME HAKKINIZ VARDIR; BU, BU TÜR DOĞRUDAN REKLAMCILIKLA İLGİLİ OLARAK PROFİL OLUŞTURMA İÇİN DE GEÇERLİDİR. İTİRAZ ETMENİZ DURUMUNDA KİŞİSEL VERİLERİNİZ ARTIK DOĞRUDAN REKLAM AMAÇLI KULLANILMAYACAKTIR (İTİRAZ MADDE. 21 ABS. 2 GDPR).

Yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkı

GDPR'nin ihlal edilmesi durumunda, etkilenenler, özellikle mutat meskenlerinin, iş yerlerinin veya iddia edilen ihlalin bulunduğu Üye Devlette bir denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahiptir. Şikayette bulunma hakkı, diğer herhangi bir idari veya yargı yoluna halel getirmez.

Veri taşınabilirliği hakkı

Onayınız temelinde veya bir sözleşmenin yerine getirilmesinde otomatik olarak işlediğimiz verileri size veya üçüncü bir tarafa ortak, makine tarafından okunabilir bir biçimde teslim etme hakkına sahipsiniz. Verilerin doğrudan başka bir sorumluya aktarılmasını talep ederseniz, bu yalnızca teknik olarak mümkün olduğu ölçüde yapılacaktır.

Bilgi, silme ve düzeltme

Yürürlükteki yasal hükümler çerçevesinde, saklanan kişisel verileriniz, bunların kaynağı ve alıcısı ve veri işlemenin amacı hakkında her zaman ücretsiz bilgi edinme hakkına sahipsiniz ve gerekirse, bu verileri düzeltme veya silme hakkı. Kişisel veriler konusunda başka sorularınız varsa, istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İşlemenin kısıtlanması hakkı

Kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Bunun için dilediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. İşlemeyi kısıtlama hakkı aşağıdaki durumlarda mevcuttur: Tarafımızdan saklanan kişisel verilerinizin doğruluğuna itiraz ederseniz, genellikle bunu kontrol etmek için zamana ihtiyacımız vardır. İnceleme süresi boyunca kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Kişisel verilerinizin işlenmesi hukuka aykırı olarak gerçekleşmiş/işleniyorsa, verilerin silinmesi yerine işlenmesinin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz. Kişisel verilerinize artık ihtiyacımız yoksa, ancak yasal taleplerde bulunmak, savunmak veya ileri sürmek için ihtiyacınız varsa, kişisel verilerinizin silinmesi yerine işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkınız vardır. Sanata göre itiraz ederseniz. 21 Abs. 1 GDPR, sizin ve bizim çıkarlarımız arasında bir denge kurulmalıdır. Kimin menfaatinin üstün olduğu henüz belirlenmediği sürece, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtladıysanız, bu veriler - saklanması dışında - yalnızca sizin izninizle veya yasal hak taleplerini ileri sürmek, kullanmak veya savunmak veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarını korumak veya aşağıdaki nedenlerle kullanılabilir: Avrupa Birliği'nin veya bir Üye Devletin önemli kamu çıkarlarının işlenmesi.

SSL veya TLS TLS şifrelemesi

Güvenlik nedenleriyle ve site operatörü olarak bize gönderdiğiniz siparişler veya sorular gibi gizli içeriğin iletimini korumak için bu site bir SSL veya TLS şifrelemesi. Şifrelenmiş bir bağlantıyı, tarayıcının adres satırının "https://www.vivitacare.ch//" den "https://" ye değişmesi ve tarayıcı satırınızdaki kilit sembolü ile tanıyabilirsiniz. SSL veya TLS şifrelemesi etkinleştirilirse, bize ilettiğiniz veriler üçüncü şahıslar tarafından okunamaz.

Bu web sitesinde şifreli ödeme işlemleri

Ücretli bir sözleşme akdedildikten sonra bize ödeme ayrıntılarınızı verme zorunluluğu varsa (örn. B. otomatik ödeme talimatı için hesap numarası), bu veriler ödeme işlemi için gereklidir. Olağan ödeme yöntemleri (Visa/MasterCard, otomatik ödeme) kullanılarak yapılan ödeme işlemleri, yalnızca şifreli bir SSL veya SSL bağlantısı üzerinden gerçekleştirilir. TLS bağlantısı. Şifrelenmiş bir bağlantıyı, tarayıcının adres satırının "https://www.vivitacare.ch//" den "https://" ye değişmesi ve tarayıcı satırınızdaki kilit sembolü ile tanıyabilirsiniz. Şifreli iletişim ile bize ilettiğiniz ödeme verileriniz üçüncü şahıslar tarafından okunamaz.

Reklam e-postalarına itiraz

İstenmeyen reklam ve bilgi materyali göndermek için baskı yükümlülüğünün bir parçası olarak yayınlanan iletişim verilerinin kullanımına burada itiraz ediyoruz. Spam e-postalar gibi istenmeyen reklamların gönderilmesi durumunda site operatörleri yasal işlem yapma hakkını açıkça saklı tutar.

4. Bu web sitesinde veri toplama

Çerezler

Web sitemiz sözde "çerezler" kullanır. Çerezler küçük metin dosyalarıdır ve nihai cihazınıza herhangi bir zarar vermez. Bir oturum süresince geçici olarak (oturum tanımlama bilgileri) veya kalıcı olarak (kalıcı tanımlama bilgileri) uç cihazınızda depolanırlar. Oturum tanımlama bilgileri, ziyaretinizden sonra otomatik olarak silinir. Kalıcı çerezler, siz onları silene veya web tarayıcınız tarafından otomatik olarak silinene kadar uç cihazınızda saklanır.

Bazı durumlarda, sitemize girdiğinizde üçüncü taraf şirketlerin çerezleri de nihai cihazınızda depolanabilir (üçüncü taraf çerezleri). Bunlar, bizim veya sizin üçüncü taraf şirketin belirli hizmetlerini (örn. B. Ödeme hizmetlerini işlemek için çerezler).

Çerezlerin farklı işlevleri vardır. Çok sayıda tanımlama bilgisi teknik olarak gereklidir çünkü belirli web sitesi işlevleri onlar olmadan çalışmayacaktır (örn. B. alışveriş sepeti işlevi veya videoların görüntülenmesi). Diğer tanımlama bilgileri, kullanıcı davranışını değerlendirmek veya reklam görüntülemek için kullanılır.

Elektronik iletişim sürecini yürütmek, talep ettiğiniz belirli işlevleri sağlamak için gerekli olan çerezler (örn. B. alışveriş sepeti işlevi için) veya web sitesini optimize etmek için (örn. B. Web izleyicisini ölçmek için çerezler) Sanata dayalı olarak gereklidir (gerekli çerezler). 6 Abs. 1 litre f GDPR, başka bir yasal dayanak belirtilmediği sürece. Web sitesi operatörünün, hizmetlerinin teknik olarak hatasız ve optimize edilmiş şekilde sağlanması için gerekli çerezlerin saklanmasında meşru bir menfaati vardır. Çerezlerin ve karşılaştırılabilir tanıma teknolojilerinin saklanması için onay talep edildiyse, işleme yalnızca bu onay temelinde gerçekleşir (Madde 10). 6 Abs. 1 litre bir DSGVO ve § 25 para. 1 TTDSG); onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Tarayıcınızı, tanımlama bilgilerinin ayarlanması hakkında bilgilendirileceğiniz ve yalnızca belirli durumlarda tanımlama bilgilerine izin verecek şekilde ayarlayabilir, belirli durumlarda veya genel olarak tanımlama bilgilerinin kabul edilmesini hariç tutabilir ve tarayıcı kapatıldığında tanımlama bilgilerinin otomatik olarak silinmesini etkinleştirebilirsiniz. Çerezler devre dışı bırakılırsa, bu web sitesinin işlevselliği kısıtlanabilir.

Çerezler üçüncü taraf şirketler tarafından veya analiz amacıyla kullanılıyorsa, bu veri koruma beyanında sizi bu konuda ayrıca bilgilendireceğiz ve gerekirse onay isteyin.

Borlabs Çerezi ile İzin

Web sitemiz, belirli çerezlerin tarayıcınızda saklanması veya belirli teknolojilerin kullanımı için onayınızı almak ve bunu veri koruma düzenlemelerine uygun olarak belgelemek için Borlabs Çerezinin onay teknolojisini kullanır. Bu teknolojinin sağlayıcısı Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg'dur (bundan böyle Borlabs olarak anılacaktır).

Web sitemize girdiğinizde, tarayıcınızda verdiğiniz onayların veya bu izinlerin iptalinin saklandığı bir Borlabs çerezi saklanır. Bu veriler Borlabs Çerezi sağlayıcısına iletilmeyecektir.

Toplanan veriler, siz silmemizi talep edene veya siz silene kadar saklanacaktır. Borlabs çerezinin kendisini silin veya verilerin depolanma amacı artık geçerli değildir. Zorunlu yasal saklama süreleri bu durumdan etkilenmez. Borlabs Çerezinin veri işlemesi ile ilgili ayrıntılar şu adreste bulunabilir: https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/. Borlabs çerez onay teknolojisi, çerezlerin kullanımı için yasal olarak gerekli onayı almak için kullanılır. Bunun yasal dayanağı Art. 6 Abs. 1 litre c DSGVO.

5. Sosyal medya

Facebook

Sosyal ağ Facebook'un unsurları bu web sitesine entegre edilmiştir. Bu hizmetin sağlayıcısı Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland'dır. Ancak Facebook'a göre toplanan veriler ABD ve diğer üçüncü ülkelere de aktarılıyor.

Facebook sosyal medya öğelerine genel bir bakış burada bulunabilir: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Sosyal medya öğesi etkin olduğunda, cihazınız ile Facebook sunucusu arasında doğrudan bir bağlantı kurulur. Facebook, IP adresinizle bu web sitesini ziyaret ettiğiniz bilgisini alır. Facebook hesabınızda oturumunuz açıkken Facebook "Beğen" butonuna tıklarsanız, bu web sitesinin içeriğini Facebook profilinize bağlayabilirsiniz. Bu, Facebook'un bu web sitesine yaptığınız ziyareti kullanıcı hesabınızla ilişkilendirmesine olanak tanır. Sayfaların sağlayıcısı olarak, iletilen verilerin içeriği veya Facebook tarafından nasıl kullanıldığı hakkında hiçbir bilgimiz olmadığını belirtmek isteriz. Daha fazla bilgi için lütfen Facebook'un gizlilik politikasına bakın: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Onay alındığı sürece, yukarıda belirtilen Sanat temelinde hizmet. 6 Abs. 1 litre bir DSGVO ve § 25 TTDSG. Rıza herhangi bir zamanda iptal edilebilir. Onay alınmadıysa, hizmetin kullanımı, sosyal medyada mümkün olan en geniş görünürlükteki meşru menfaatimize dayanmaktadır.

Kişisel verilerin web sitemizde toplanması ve burada açıklanan araç kullanılarak Facebook'a iletilmesi durumunda, biz ve Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland bu veri işlemeden müştereken sorumluyuz (Madde 10). 26 GDPR). Ortak sorumluluk, verilerin toplanması ve Facebook'a iletilmesi ile sınırlıdır. Yönlendirmeden sonra Facebook tarafından yapılan işlemler, ortak sorumluluğun bir parçası değildir. Müşterek yükümlülüklerimiz bir müşterek işleme anlaşmasında belirtilmiştir. Anlaşmanın metni şu adreste bulunabilir: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Bu sözleşmeye göre, Facebook aracını kullanırken veri koruma bilgilerini yayınlamaktan ve aracı web sitemizde veri koruma yasasına uygun olarak güvenli bir şekilde uygulamaktan sorumluyuz. Facebook ürünlerinin veri güvenliğinden Facebook sorumludur. Veri sahibi hakları (örn. B. Bilgi talebi) Facebook tarafından işlenen verilerle ilgili olarak doğrudan Facebook üzerinde iddia edilebilir. Bizde veri sahiplerinin haklarını ileri sürerseniz, onları Facebook'a iletmekle yükümlüyüz.

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Ayrıntılar burada bulunabilir: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum,
https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 ve https://www.facebook.com/policy.php.

Instagram

Instagram hizmetinin işlevleri bu web sitesine entegre edilmiştir. Bu işlevler Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland tarafından sunulmaktadır.

Sosyal medya unsuru aktifse, uç cihazınız ile Instagram sunucusu arasında doğrudan bir bağlantı kurulacaktır. Böylece Instagram, bu web sitesini ziyaretiniz hakkında bilgi alır.

Instagram hesabınıza giriş yaptıysanız, bu web sitesinin içeriğini Instagram düğmesine tıklayarak Instagram profilinize bağlayabilirsiniz. Bu, Instagram'ın bu web sitesini ziyaretinizi kullanıcı hesabınızla ilişkilendirmesine olanak tanır. Sayfaların sağlayıcısı olarak, iletilen verilerin içeriği veya Instagram tarafından nasıl kullanıldığı hakkında hiçbir bilgimiz olmadığını belirtmek isteriz.

Onay alındığı sürece, yukarıda belirtilen Sanat temelinde hizmet. 6 Abs. 1 litre bir DSGVO ve § 25 TTDSG. Rıza herhangi bir zamanda iptal edilebilir. Onay alınmadıysa, hizmetin kullanımı, sosyal medyada mümkün olan en geniş görünürlükteki meşru menfaatimize dayanmaktadır.

Kişisel veriler burada açıklanan araç yardımıyla web sitemizde toplanır ve Facebook veya Facebook'a gönderilir. Instagram'a iletilirse, biz ve Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland bu veri işlemeden müştereken sorumluyuz (Art. 26 GDPR). Ortak sorumluluk, verilerin toplanması ve Facebook veya Facebook'a iletilmesi ile sınırlıdır. Instagram. Facebook tarafından yönlendirmeden sonra gerçekleşen işleme veya Instagram paylaşılan sorumluluğun bir parçası değildir. Müşterek yükümlülüklerimiz bir müşterek işleme anlaşmasında belirtilmiştir. Anlaşmanın metni şu adreste bulunabilir: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Bu sözleşmeye göre, Facebook veya Facebook web sitesini kullanırken veri koruma bilgilerinin sağlanmasından biz sorumluyuz. Instagram araçları ve web sitemizdeki aracın veri korumaya uygun olarak uygulanmasından sorumludur. Facebook temsilcisinin veri güvenliği için. Instagram ürünlerinden Facebook sorumludur. Veri sahibi hakları (örn. B. Bilgi talebi) Facebook veya Instagram tarafından işlenen verileri doğrudan Facebook'ta talep edebilirsiniz. Bizde veri sahiplerinin haklarını ileri sürerseniz, onları Facebook'a iletmekle yükümlüyüz.

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Ayrıntılar burada bulunabilir: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 ve https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Daha fazla bilgi için lütfen Instagram'ın gizlilik politikasına bakın: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

6. Analiz araçları ve reklamcılık

Google Etiket Yöneticisi

Google Etiket Yöneticisini kullanıyoruz. Sağlayıcı, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

Google Etiket Yöneticisi, izleme veya istatistiksel araçları ve diğer teknolojileri web sitemize entegre etmek için kullanabileceğimiz bir araçtır. Google Etiket Yöneticisi'nin kendisi herhangi bir kullanıcı profili oluşturmaz, herhangi bir çerez kaydetmez ve herhangi bir bağımsız analiz gerçekleştirmez. Yalnızca kendisi aracılığıyla entegre edilen araçların yönetimi ve görüntülenmesi için kullanılır. Ancak Google Etiket Yöneticisi, Google'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ana şirketine de aktarılabilen IP adresinizi kaydeder.

Google Etiket Yöneticisi, Sanat temelinde kullanılır. 6 Abs. 1 litre f DSGVO. Web sitesi operatörünün, web sitesindeki çeşitli araçların hızlı ve kolay entegrasyonu ve yönetimi konusunda meşru bir menfaati vardır. Karşılık gelen bir onay talep edildiyse, işleme münhasıran Sanat temelinde gerçekleşir. 6 Abs. 1 litre bir DSGVO ve § 25 para. 1 TTDSG, çerezlerin saklanmasına veya kullanıcının uç cihazındaki bilgilere (örn. B. cihaz parmak izi) TTDSG anlamında. Rıza herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Google Analytics

Bu web sitesi, web analiz hizmeti Google Analytics'in işlevlerini kullanır. Sağlayıcı, Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

Google Analytics, web sitesi operatörünün web sitesi ziyaretçilerinin davranışlarını analiz etmesini sağlar. Web sitesi operatörü, aşağıdakiler gibi çeşitli kullanım verilerini alır: B. Sayfa görünümleri, kalış süresi, kullanılan işletim sistemleri ve kullanıcının menşei. Bu veriler bir kullanıcı kimliğinde özetlenir ve web sitesi ziyaretçisinin ilgili uç cihazına atanır.

Google Analytics, kullanıcı davranışını (örn. B. Çerezler veya Cihaz-Parmak İzi). Bu web sitesinin kullanımı hakkında Google tarafından toplanan bilgiler genellikle ABD'deki bir Google sunucusuna iletilir ve orada saklanır.

Bu hizmetin kullanımı, Sanata uygun olarak onayınıza dayanmaktadır. 6 Abs. 1 litre bir DSGVO ve § 25 para. 1 TTDSG. Rıza herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Ayrıntılar burada bulunabilir: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP anonimleştirme

Bu web sitesinde IP anonimleştirme işlevini etkinleştirdik. Sonuç olarak, IP adresiniz ABD'ye iletilmeden önce Google tarafından Avrupa Birliği üye ülkelerinde veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması'nın diğer sözleşmeli devletlerinde kısaltılacaktır. Yalnızca istisnai durumlarda tam IP adresi ABD'deki bir Google sunucusuna gönderilecek ve orada kısaltılacaktır. Bu web sitesinin operatörü adına, Google bu bilgileri web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi etkinliği hakkında raporlar derlemek ve web sitesi operatörüne web sitesi etkinliği ve internet kullanımıyla ilgili diğer hizmetleri sağlamak amacıyla kullanacaktır. Google Analytics'in bir parçası olarak tarayıcınız tarafından iletilen IP adresi, diğer Google verileriyle birleştirilmez.

Tarayıcı Eklentisi

Aşağıdaki bağlantıda bulunan tarayıcı eklentisini indirip yükleyerek verilerinizin Google tarafından toplanmasını ve işlenmesini önleyebilirsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Google Analytics'in kullanıcı verilerini nasıl işlediği hakkında daha fazla bilgi için lütfen Google'ın gizlilik politikasına bakın: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Google Analytics'te demografik özellikler

Bu web sitesi, Google reklam ağındaki web sitesi ziyaretçilerine uygun reklamları gösterebilmek için Google Analytics'in "demografik özellikler" işlevini kullanır. Sonuç olarak, site ziyaretçilerinin yaşı, cinsiyeti ve ilgi alanları hakkında ifadeler içeren raporlar oluşturulabilir. Bu veriler, Google'ın ilgi alanına dayalı reklamcılığından ve üçüncü taraf sağlayıcılardan gelen ziyaretçi verilerinden gelir. Bu veriler belirli bir kişiye atanamaz. Bu işlevi istediğiniz zaman Google hesabınızdaki reklam ayarlarından devre dışı bırakabilir veya genellikle "Veri toplamaya itiraz" bölümünde açıklandığı gibi verilerinizin Google Analytics tarafından toplanmasını yasaklayabilirsiniz.

Auftragsverarbeitung

Sipariş işleme için Google ile bir sözleşme imzaladık ve Google Analytics'i kullanırken Alman veri koruma makamlarının katı gereksinimlerini tam olarak uyguluyoruz.

Google Analytics E-Ticaret Ölçümü

Bu web sitesi, Google Analytics'in "e-ticaret ölçümü" işlevini kullanır. E-ticaret ölçümü yardımıyla, web sitesi operatörü, çevrimiçi pazarlama kampanyalarını geliştirmek için web sitesi ziyaretçilerinin satın alma davranışlarını analiz edebilir. Verilen siparişler, ortalama sipariş değerleri, kargo bedelleri ve ürünün görüntülenmesinden satın alınmasına kadar geçen süre gibi bilgiler kayıt altına alınır. Bu veriler, Google tarafından ilgili kullanıcıya atanan bir işlem kimliği altında özetlenebilir veya kimin cihazı atanır.

Google Reklamları

Web sitesi operatörü Google Reklamlarını kullanır. Google Ads, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda adresinde bulunan Google Ireland Limited ("Google") tarafından sağlanan bir çevrimiçi reklamcılık programıdır.

Google Reklamları, kullanıcı Google'da belirli arama terimlerini girdiğinde (anahtar kelime hedefleme), Google arama motorunda veya üçüncü taraf web sitelerinde reklam göstermemizi sağlar. Ayrıca, Google'da bulunan kullanıcı verileri (örn. B. konum verileri ve ilgi alanları) oynanır (hedef grup hedefleme). Web sitesi operatörü olarak, örneğin hangi arama terimlerinin reklamlarımızın görüntülenmesine yol açtığını ve kaç reklamın karşılık gelen tıklamalara yol açtığını analiz ederek bu verileri nicel olarak değerlendirebiliriz.

Bu hizmetin kullanımı, Sanata uygun olarak onayınıza dayanmaktadır. 6 Abs. 1 litre bir DSGVO ve § 25 para. 1 TTDSG. Rıza herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Ayrıntılar burada bulunabilir: https://policies.google.com/privacy/frameworks ve https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Facebook Pikseli

Bu web sitesi, dönüşümü ölçmek için Facebook'tan gelen ziyaretçi işlem pikselini kullanır. Bu hizmetin sağlayıcısı Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland'dır. Ancak Facebook'a göre toplanan veriler ABD ve diğer üçüncü ülkelere de aktarılıyor. 12/16 Bu sayede site ziyaretçilerinin davranışları, bir Facebook reklamına tıklanarak sağlayıcının internet sitesine yönlendirildikten sonra takip edilebilmektedir. Bu, Facebook reklamlarının etkinliğinin istatistiksel ve pazar araştırması amaçlarıyla değerlendirilmesine ve gelecekteki reklamcılık önlemlerinin optimize edilmesine olanak tanır.

Toplanan veriler, bu web sitesinin operatörü olarak bizim için anonimdir, kullanıcının kimliği hakkında herhangi bir sonuca varamayız. Bununla birlikte, veriler Facebook tarafından saklanır ve işlenir, böylece ilgili kullanıcı profiline bir bağlantı mümkündür ve Facebook, Facebook veri kullanım politikasına uygun olarak verileri kendi reklam amaçları için kullanabilir. Bu, Facebook'un Facebook sayfalarına ve Facebook'un dışına reklam yerleştirmesini sağlar. Verilerin bu kullanımı, site operatörü olarak tarafımızdan etkilenemez.

Bu hizmetin kullanımı, Sanata uygun olarak onayınıza dayanmaktadır. 6 Abs. 1 litre bir DSGVO ve § 25 para. 1 TTDSG. Rıza herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Ayrıntılar burada bulunabilir: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum ve https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Kişisel verilerin web sitemizde toplanması ve burada açıklanan araç kullanılarak Facebook'a iletilmesi durumunda, biz ve Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland bu veri işlemeden müştereken sorumluyuz (Madde 10). 26 GDPR). Ortak sorumluluk, verilerin toplanması ve Facebook'a iletilmesi ile sınırlıdır. Yönlendirmeden sonra Facebook tarafından yapılan işlemler, ortak sorumluluğun bir parçası değildir. Müşterek yükümlülüklerimiz bir müşterek işleme anlaşmasında belirtilmiştir. Anlaşmanın metni şu adreste bulunabilir: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Bu sözleşmeye göre, Facebook aracını kullanırken veri koruma bilgilerini yayınlamaktan ve aracı web sitemizde veri koruma yasasına uygun olarak güvenli bir şekilde uygulamaktan sorumluyuz. Facebook ürünlerinin veri güvenliğinden Facebook sorumludur. Veri sahibi hakları (örn. B. Bilgi talebi) Facebook tarafından işlenen verilerle ilgili olarak doğrudan Facebook üzerinde iddia edilebilir. Bizde veri sahiplerinin haklarını ileri sürerseniz, onları Facebook'a iletmekle yükümlüyüz.

Gizliliğinizi koruma hakkında daha fazla bilgiyi Facebook'un gizlilik politikasında bulabilirsiniz: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Özel Kitleler yeniden pazarlama özelliğini https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen adresindeki Reklam Ayarları bölümünde de devre dışı bırakabilirsiniz. Bunu yapmak için Facebook'ta oturum açmış olmanız gerekir.

Facebook hesabınız yoksa, European Interactive Digital Advertising Alliance'ın internet sitesinde Facebook'tan kullanıma dayalı reklamları devre dışı bırakabilirsiniz: https://www.vivitacare.ch//www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

7. e-Ticaret ve ödeme sağlayıcıları

Müşteri ve sözleşme verilerinin işlenmesi

Sözleşme ilişkilerimizi kurmak, tasarlamak ve değiştirmek için kişisel müşteri ve sözleşme verilerini toplar, işler ve kullanırız. Bu web sitesinin 13 / 16 kullanımıyla ilgili kişisel verileri (kullanım verileri) yalnızca kullanıcının hizmeti kullanmasını sağlamak veya faturalandırmak için gerekli olduğu ölçüde toplar, işler ve kullanırız. Bunun yasal dayanağı Art. 6 Abs. 1 litre b DSGVO.

Toplanan müşteri verileri, siparişin tamamlanmasından veya iş ilişkisinin sona ermesinden ve herhangi bir müşteri verisinin sona ermesinden sonra kullanılacaktır. mevcut yasal saklama süreleri. Yasal saklama süreleri etkilenmeden kalır.

Çevrimiçi mağazalar, bayiler ve malların gönderilmesi için sözleşmenin imzalanması üzerine veri iletimi

Bizden mal sipariş ederseniz, kişisel verilerinizi teslimattan sorumlu nakliye şirketine ve ödemeyi işleme koymaktan sorumlu ödeme hizmeti sağlayıcısına aktarırız. Yalnızca ilgili hizmet sağlayıcının görevini yerine getirmesi için ihtiyaç duyduğu veriler yayınlanacaktır. Bunun yasal dayanağı Art. 6 Abs. 1 litre b Bir sözleşmeyi veya sözleşme öncesi önlemleri yerine getirmek için verilerin işlenmesine izin veren GDPR. Madde uyarınca onay verdiyseniz. 6 Abs. 1 litre bir GDPR, e-posta adresinizi teslimattan sorumlu nakliye şirketine ileteceğiz, böylece siparişinizin gönderim durumu hakkında sizi e-posta ile bilgilendirebilirler; Onayınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

Zahlungsdienste

Üçüncü taraf şirketlerin ödeme hizmetlerini web sitemize entegre ediyoruz. Bizden bir satın alma yaptığınızda, ödeme bilgileriniz (örn. B. Ad, ödeme tutarı, hesap bilgileri, kredi kartı numarası) ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından ödeme işlemi amacıyla işlenir. Bu işlemler için ilgili sağlayıcının ilgili sözleşme ve veri koruma hükümleri geçerlidir. Ödeme hizmeti sağlayıcıları, Art temelinde kullanılır. 6 Abs. 1 litre b GDPR (sözleşmenin yürütülmesi) ve mümkün olduğunca sorunsuz, uygun ve güvenli bir ödeme süreci adına (Madde 10). 6 Abs. 1 litre f DSGVO). Belirli eylemler için onayınız isteniyorsa, Art. 6 Abs. 1 litre veri işleme için bir GDPR yasal dayanağı; Onay, gelecek için herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Bu web sitesinde aşağıdaki ödeme hizmetlerini / ödeme hizmeti sağlayıcılarını kullanıyoruz:

American Express

Bu ödeme hizmetinin sağlayıcısı, Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main, Almanya adresinde bulunan American Express Europe S.A.'dır (bundan böyle "American Express" olarak anılacaktır).

American Express, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ana şirketine veri aktarabilir. ABD'ye veri iletimi, Bağlayıcı Kurumsal Kurallara dayanmaktadır. Ayrıntılar burada bulunabilir: https://www.americanexpress.com/en-pl/company/legal/privacy-centre/european-implementingprinciples/. Daha fazla bilgi için lütfen American Express'in gizlilik politikasına bakın: https://www.americanexpress.com/de/legal/online-datenschutzerklarung.html.

Mastercard

Bu ödeme hizmetinin sağlayıcısı Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belçika'dır (bundan böyle "Mastercard" olarak anılacaktır). Mastercard, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ana şirketine veri aktarabilir. ABD'ye veri iletimi, Mastercard'ın Bağlayıcı Kurumsal Kurallarına dayanmaktadır. Ayrıntılar burada bulunabilir: https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html ve https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf.

VIZE

Bu ödeme hizmetinin sağlayıcısı, Visa Europe Services Inc., London Branch, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Birleşik Krallık'tır (bundan böyle "VISA" olarak anılacaktır). Büyük Britanya, veri koruma yasası kapsamında güvenli bir üçüncü ülke olarak kabul edilmektedir. Bu, Büyük Britanya'nın Avrupa Birliği'ndeki veri koruma düzeyine karşılık gelen bir veri koruma düzeyine sahip olduğu anlamına gelir. VISA, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ana şirketine veri aktarabilir. ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Ayrıntılar burada bulunabilir: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-globale-datenschutzmitteilung/mitteilung-zuzustandigkeitsfragen-fur-den-ewr.html. Daha fazla bilgi için lütfen VISA'nın gizlilik politikasına bakın: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html.

 

 

Kayıt

Şifreni mi unuttun?

Henüz hesabın yok mu?
Hesap oluştur